Geschiedenis PHP
Introductie PHP
Echo
Variabele & string
Integer & rekenen
If statement
If en else statement
Elseif

Elseif

Wat als je meerdere vergelijkingen wilt maken?
Je kunt meerdere if-statemens maken maar het kan netter.
Hiervoor gebruiken we elseif.
Eigenlijk werkt het net zo als if. Kijk hieronder maar.

 • Open met <?php
 • typ: $x = 2;
 • typ: if()
 • Geef een enter, typ { en geef nog 2 enters en typ vervolgens nog een }
 • Plaats nu tussen de ( ) de volgende tekst: $x == 1
 • Typ tussen de { } het volgende: echo "x is 1!";
 • Geef nu na de laatste } een enter en typ: elseif()
 • Plaats nu tussen de () de volgende code: $x == 2
 • Typ nu tussen { } de volgende code: echo "x is 2!";
 • Geef nu na de laatste } een enter en typ: else
 • Geef een enter, typ { en geef nog 2 enters en typ vervolgens nog een }
 • Typ tussen de { } het volgende: echo "x is geen 1 of 2...";
 • Zodra je dit hebt afgerond sluit je met ?>
Je code zal er zo uit zien:

<?php
$x = 2;
if($x == 1)
{
  echo "x is 1!";
}
elseif($x == 2)
{
  echo "x is 2!";
}
else
{
  echo "x is geen 1 of 2...";
}
?>

Het resultaat op je scherm zal dan zijn:

x is 2!

De teskt dit op het scherm verschijnd is "x is 2!".
De tweede vergelijk komt overeen dus die code zal uitgevoerd worden.
Probeer hier mee te spelen tot je het goed onder de knie hebt!