Geschiedenis PHP
Introductie PHP
Echo
Variabele & string
Integer & rekenen
If statement
If en else statement
Elseif

If en else statement

Wat als de vergelijking van de if-statement niet klopt?
Juist, de code zal niet uitgevoerd worden.
Maar als de vergelijking niet klopt kun je er ook voor zorgen dat er een ander stuk code uitgevoerd wordt.
Dit kunnen we doen met else.
Volg de onderstaande stappen om de if statement uit te breiden met else.

 • Open met <?php
 • typ: $j = 3;
 • typ: if()
 • Geef een enter, typ { en geef nog 2 enters en typ vervolgens nog een }
 • Plaats nu tussen de ( ) de volgende tekst: $j == 5
 • == controleert of de waarde van $j gelijk is aan 5
 • Typ tussen de { } het volgende: echo "j is 5!";
 • Geef nu na de laatste } een enter en typ: else
 • Geef een enter, typ { en geef nog 2 enters en typ vervolgens nog een }
 • Hier komt de code te staan die uitgevoerd wordt zodra de vergelijking niet klopt
 • Typ tussen de { } het volgende: echo "j is geen 5...";
 • Zodra je dit hebt afgerond sluit je met ?>
Je code zal er zo uit zien:

<?php
$j = 3;
if($j == 5)
{
  echo "j is 5!";
}
else
{
  echo "j is geen 5...";
}
?>

Het resultaat op je scherm zal dan zijn:

j is geen 5...

Je zult nu merken dat de tekst die getoond wordt "j is geen 5..." zal zijn.
De vergelijk klopt niet dus zal de code uitgevoerd worden die onder else staat.
Probeer hier een beetje mee te experimenteren tot dat je het helemaal duidelijk voor jezelf hebt!