Geschiedenis PHP
Introductie PHP
Echo
Variabele & string
Integer & rekenen
If statement
If en else statement
Elseif

If statement

Een if-statement is eigenlijk niks anders dan het maken van een vergelijking.
Als iets aan een bepaalde voorwaarde voldoet wordt een stuk code uitgevoerd.
Het klinkt waarschijnlijk moeilijker dan het is.
Als je de stappen hieronder volgt komt het goed.

 • Open met <?php
 • typ: $i = 1;
 • typ: if()
 • Geef een enter, typ { en geef nog 2 enters en typ vervolgens nog een }
 • Tussen de ( ) wordt de vergelijking gemaakt. Alles wat tussen { } staat wordt alleen uitgevoerd als de vergelijking klopt
 • Plaats nu tussen de ( ) de volgende tekst: $i == 1
 • == controleert of de waarde van $i gelijk is aan 1
 • Typ tussen de { } het volgende: echo "Hello World!";
 • De code tussen { } wordt alleen uitgevoerd wanneer de vergelijking klopt.
 • Zodra je dit hebt afgerond sluit je met ?>
Je code zal er zo uit zien:

<?php
$i = 1;
if($i == 1)
{
  echo "Hello World!";
}
?>

Het resultaat op je scherm zal dan zijn:

Hello World!

Als je de waarde van $i veranderd naar iets anders zal er geen Hello World! op je scherm getoond worden.
Probeer er zelf eens mee te experimenteren.