Geschiedenis PHP
Introductie PHP
Echo
Variabele & string
Integer & rekenen
If statement
If en else statement
Elseif

Variabele & string

Om webpagina's dynamisch te maken moeten we gebruik gaan maken van variabelen.
Een variabele is een soort container waar je een waarde in op slaat.
Bijvoorbeeld: X = Hello World!.
X staat nu voor Hello World!
(De waarde van X, Hello World!, is in php-termen een string)

Hoe we dit met php oplossen zie je in de volgende stappen:

 • Open met <?php
 • Typ $x = "Hello World!";
 • Variable in php beginnen altijd met $
 • De = betekend dat $x gevuld wordt met alles dat achter de = staat
 • Belangrijk is dat de tekst tussen quotes staat
 • Sluit altijd af met een ;
 • Om iets op het scherm te tonen moeten we natuurlijk weer een echo gebruiken
 • Typ echo $x; (variabelen hoeven niet tussen quotes te staan)
 • Zodra je dit hebt afgerond sluit je met ?>
Je code zal er zo uit zien:

<?php
$x = "Hello World!";
echo $x;
?>

Het resultaat op je scherm zal dan zijn:

Hello World!


Het kan natuurlijk zijn dat je een variable met platte tekst wilt combineren. Bijvoorbeeld bij een welkomstbericht.
Dit kunnen we op de volgende manier oplossen:

 • Open met <?php
 • Typ: $naam = "Kees de Vries";
 • Typ: echo "Welkom ".$naam;
 • Om platte tekst aan een variabele vast te plakken gebruiken we een .
 • Let er op dat de variabele niet tussen quotes wordt gezet
 • Zodra je dit hebt afgerond sluit je met ?>
Je code zal er zo uit zien:

<?php
$naam = "Kees de Vries";
echo "Welkom ".$naam;
?>

Het resultaat op je scherm zal dan zijn:

Welkom Kees de Vries